Zebranie przedstawicieli 2022

Zebranie przedstawicieli 2022

14 czerwca 2022 odbyło się coroczne zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. W czasie spotkania członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej przedstawili sprawozdanie z pracy OSM za rok 2021 w których ujęto wyniki finansowe, ilość skupionego surowca oraz realizację planowanych inwestycji. W dalszej części przedstawiono założenia i plany działań na kolejny okres oraz plany inwestycyjne. W trakcie zebrania przedstawicieli zostały wręczone puchary oraz dyplomy dla największych dostawców mleka dla OSM Czarnków w 2021 roku których to grono powiększyło się stosunku do zeszłego roku o kilka gospodarstw. 

 

Zebranie przedstawicieli przegłosowało uchwały m.in. : zatwierdzenie sprawozdania finansowego, programu działań, podziału zysku i inne. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie otrzymał jednomyślne wotum zaufania i absolutorium.

 

Zebranie zakończyła owocna dyskusja nad bieżącymi i zakładanymi działaniami oraz aktualną sytuacją rynkową.