Dożynki Gminne Gminy Czarnków - Zofiowo 2021

Dożynki Gminne Gminy Czarnków - Zofiowo 2021

Dożynki Gminne Gminy Czarnków – Zofiowo 2021

         Dożynki to najpiękniejsze święto rolników którzy wkładają największy trud w produkcje płodów rolnych, które trafiają na nasze stoły. Mieszkańcy wsi korowodami dożynkowymi kolorowo i bardzo licznie dziękują za zebrane plony. Jesteśmy wdzięczni zarówno za zebrane plony a także za możliwość uczestnictwa w obchodach zakończenia żniw – rozmowy i spotkania w ich trakcie to bardzo ważny element także Naszej pracy. Współpraca Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie ze swoimi dostawcami to także takie właśnie spotkania i możliwość zorganizowania pysznych degustacji produktów mlecznych bazujących na ich najwyższej jakości mleku. Pomimo niesprzyjającej aury dziękujemy za tak liczne przybycie na Nasze stoisko, degustowanie produktów oraz ciekawe rozmowy i uwagi.