Zebranie przedstawicieli 2021

Zebranie przedstawicieli 2021

25 czerwca 2021 odbyło się coroczne zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. W czasie spotkania członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej przedstawili sprawozdanie z pracy OSM za rok 2020 w których ujęto wyniki finansowe, ilość skupionego surowca oraz realizację planowanych inwestycji. W dalszej części przedstawiono założenia i plany działań na kolejny okres oraz plany inwestycyjne. W trakcie zebrania przedstawicieli zostały wręczone puchary oraz dyplomy dla największych dostawców mleka dla OSM Czarnków w 2020 roku , w piątce największych dostawców powyżej miliona litrów dostarczonego mleka rocznie wyróżnienie zostali:

 

W grupie gospodarstw indywidualnych:

  1. Pan Przemysław Jagła zam. Jędrzejewo
  2. Pani Danuta Sówka zam. Kruszewo
  3. Pan Bartłomiej Cichorek zam. Prusionowo
  4. Pan Marcin Piechowiak zam. Skrzetusz

W grupie producentów:

  1. DANMIS Sp. Z o.o. Bukowiec

 

Zebranie przedstawicieli przegłosowało uchwały m.in. : zatwierdzenie sprawozdania finansowego, programu działań, podziału zysku i inne. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie otrzymał jednomyślne wotum zaufania i absolutorium.

Jedną z ważniejszych inwestycji na okres 2021/22 w uchwalonym planie działań jest inwestycja w zakresie kogeneracji – produkcji prądu z gazu w zakładzie w Chodzieży. Zakład ten posiada także własną biogazownie, jest to kolejna inwestycja proekologiczna.

Zebranie zakończyła owocna dyskusja nad bieżącymi i zakładanymi działaniami oraz aktualną sytuacją rynkową.