Każdy z Państwa czasami się zapewne zastanawiał co oznaczają różne znaki i loga pojawiające się na opakowaniach Naszych produktów. W tym miejscu postaramy się wyjaśnić czym są i z czym są wiązane poszczególne z nich ( za źródłami instytucji nadających poszczególne oznaczenia )


Bez GMO - z mleka od krów karmionych paszami bez GMO

Podstawą wszystkich naszych produktów jest mleko – oczywiście tylko to najwyższej jakości pozyskiwane od wieloletnich i sprawdzonych dostawców. Dzięki współpracy z rolnikami oraz wprowadzaniu przez nich systemu karmienia krów paszami bez udziału GMO możemy oddać naszym konsumentom produkty jeszcze bardziej naturalne, smaczne i o najwyższej jakości. Oddając w ręce konsumentów pierwszy produkt ze znaczkiem „Bez GMO – z mleka od krów karmionych paszami bez GMO” mamy pewność że spełni on najbardziej wygórowane oczekiwania wielbicieli produktów naturalnych o najwyższej jakości. Serek śmietankowy Juliko to jeden z bardziej rozpoznawalnych produktów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie oraz jeden z najbardziej utytułowanych ( Złoty Medal Polagry Food, Poznaj Dobrą Żywność, Doceń Polskie ) co świadczy o jego jakości i wyśmienitym smaku od teraz połączonych z gwarancją produkcji z mleka bez udziału GMO.Poznaj Dobrą Żywność

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność będzie przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.

Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.

Zgłoszenie producenta do programu jest nieodpłatne.

Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie znaku PDŻ -Poznaj Dobrą Żywność mają wyłącznie producenci.

Programem objęte są następujące grupy produktów:

 1. mięsa i produktów mięsnych;

 2. mleka i produktów mlecznych;

 3. ryb, owoców morza i ich przetworów;

 4. jaj i przetworów jajczarskich;

 5. miodów;

 6. tłuszczy spożywczych;

 7. przetworów zbożowych, strączkowych i okopowych;

 8. owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów;

 9. wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;

 10. ziół i przypraw;

 11. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

 12. wyrobów mieszanych i przetworzonych na bazie wyżej wymienionych;

 13. wód i napojów bezalkoholowych;

 14. napojów alkoholowych;

 15. innych.

W celu zapewnienia utrzymania stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców, Program zakłada maksymalne okresy obowiązywania znaku:

 • Znak nadawany produktowi na okres 3 lat.CHOG – Chronione Oznaczenie Geograficzne

Produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zarejestrowanych z zastrzeżeniem nazwy, są chronione przed:

 • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;

 • każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;

 • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;

 • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.


Sieć Dziedzictwa Kulinarnego WielkopolskaPomysł zawiązania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego narodził się w trakcie współpracy szwedzkiego regionu Skanii i duńskiej wyspy Bornholm. Lokalni politycy z obu regionów od 25 lat wdrażali różne formy współpracy. W pewnym momencie zaczęli zastanawiać się, jak pomóc małym producentom lokalnej żywności i zwiększyć współpracę między nimi. Podjęli więc decyzję o stworzeniu specjalnego oznakowania lokalnych produktów żywnościowych i pozwolili przedsiębiorcom na używanie znaku do celów marketingowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa zwiększyły swoją dochodowość i nawiązały współpracę na ponadregionalnym poziomie.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała po to, by ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Pojęcie Kulinarnego Dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim. 

Głównym celem regionów znajdujących się w Sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w Sieci - są nimi m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje, podkreślające swoje powiązania z regionem. 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która działa w 24 regionach z 8 państw europejskich, daje szerokie możliwości ochrony odrębności kulturowej regionu i zachowania dziedzictwa kulinarnego, ponieważ obejmuje nie tylko producentów żywności, ale także dostarczycieli surowców, czyli hodowców, ogrodników, rolników, hurtownie, także sklepy z tradycyjną żywnością lokalną, restauracje, kawiarnie itp. 

Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zapraszamy: gospodarstwa rolne, gospodarstwa agroturystyczne, zakłady przetwórstwa żywności, sklepy i restauracje, które pod szyldem Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska będą oferować wysokiej klasy produkty i dania.

Na oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
www.culinary-heritage.com znaleźć można informacje o regionach członkowskich oraz przedsiębiorcach zrzeszonych w Sieci, a także o samej Sieci i jej działaniach. Na stronie dostępna jest również lista Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.Program promocyjny "Doceń polskie"

1. Dla kogo i po co?
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku oraz posiadających „polski akcent”.
Skierowany jest do producentów dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/dobra szybko zbywalne).
Uczestnictwo w programie „Doceń polskie” gwarantuje producentowi szerokie wsparcie promocyjne na różnych płaszczyznach i za pośrednictwem różnych nośników informacji – za pośrednictwem mediów tradycyjnych jak i elektronicznych.

Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:

 • zgłoszenie produktu przez jego Producenta,

 • nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.


2. Zasady uczestnictwa.
Zgłoszenie do Programu promocyjnego „Doceń polskie” jest BEZPŁATNE.
Producenci dostarczają swoje produkty do oceny przez Lożę Ekspertów.
Ocena dostarczonych produktów jest prowadzona przynajmniej cztery razy w roku.
Produkty oceniane są pod kątem spełnienia wymagań Programu, na podstawie dostarczonych, razem z produktem, Deklaracji zgłoszeniowych oraz podczas bezpośredniej oceny prowadzonej przez Lożę Ekspertów.

Loża Ekspertów oprócz przyznania lub nie, produktowi prawa do używania znaku „Doceń polskie” może również, w wyjątkowych przypadkach, przyznać wyróżnienia „TOP Produkt” dla produktów posiadających szczególne walory jakościowe.

3. Patronat honorowy / współpraca.

Program promocyjny „Doceń polskie” posiada
honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Współpracę merytoryczną nad oceną/przyznaniem znaku sprawują: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskie Mięso, UPEMI oraz Fundacja KLUBU SZEFÓW KUCHNI.


4. Wsparcie promocyjne.
Produkty posiadające znak „Doceń polskie” otrzymują szerokie wsparcie promocyjne:

 • konkurs dla blogerów kulinarnych BlogerChef

 • współpraca z serwisem Onet.pl (GOTOWANIE)

 • serwis internetowy www.DocenPolskie.pl

 • Fanpage Programu na Facebook

 • wsparcie w miejscach sprzedaży (m.in.: etykiety, plakaty, nalepki, ulotki informacyjne dla Konsumentów)

 • szeroko zakrojone działania w zakresie Social Media (serwisy społecznościowe, blogi itp.)

 • bezpośrednie wsparcie w zakresie promocji Produktów w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz branżowych (w tym Portale internetowe oraz media związane z kulinariami)

Używanie znaku "Doceń polskie"
Znak promocyjny „Doceń polskie” może być wykorzystywany przez producenta we wszelkich działaniach promocyjnych dotyczących produktu, który znak otrzymał.
Zgoda ta dotyczy wszelkich pól eksploatacji i jest obowiązująca po wykupieniu stosownej licencji.


6. Rozwój Programu "Doceń polskie"

Kolejnym etapem rozwoju Programu „Doceń polskie” jest uruchomienie serwisu internetowego www.KupujNajlepsze.pl będącego następnym narzędziem wsparcia promocyjnego, w którym produkty posiadające znak „Doceń polskie” otrzymają szczególne wsparcie reklamowe.Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu


Jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.


Zarówno założenia jak i regulamin, kryteria, metoda prac kapituły - to wszystko ulegało przez minione lata nieznacznym modyfikacjom. Istota i cel projektu nie uległy zmianie. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające co roku i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji itp.


Wyłonienie, uhonorowanie przez kompetentną kapitułę i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w poszczególnych regionach wymaga szeroko zakrojonych prac przygotowawczych. Uczestniczą w nich samorządy terytorialne, zwłaszcza zaś starostwa powiatowe. To wielki atut tego przedsięwzięcia, bo rekomendowane przez starostów stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego, samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych powiatów.


Kapitułę tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Kapituła ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm i urzędów, zespołów i poszczególnych osób.


Nagrody to tytuły HIT - także Kryształowe, Rubinowe, Złote, Platynowe i w przygotowaniu kolejny stopień. Ich symbolami są akty nadania tytułów HIT oraz statuetki. Laureaci otrzymują prawo do wykorzystywania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku graficznego HIT. We wszystkich dotychczas rozegranych edycjach konkursu w województwach pomorskim, kujawsko- pomorskim, wielkopolskim i lubuskim uczestniczyło blisko 2 tysiące firm, urzędów, instytucji i stowarzyszeń.


Skład kapituły oraz wiedza i kompetencje stanowiących ją osób gwarantują obiektywizm werdyktu.*treści opisów za stronami danych oznakowań i tytułów